Hinahayaan ng iScanner ang mga Kliyente ng iPhone At iPad na Pangasiwaan ang Mga Talaan At Pagsuri Tulad ng Isang Hepe

TLDR: Ang iScanner application ay ang no. Maaaring harapin, i-convert, o baguhin ng mga 1-way na kliyente ng iOS ang mga ulat ng kanilang direksyon — at kasalukuyan itong 79% diskwento. Sa kabuuan, ma...