Ang EU ay nagmumungkahi ng mga mahigpit na bagong panuntunan upang harapin ang mga regulasyon ng AI

Iminungkahi ng Komisyon ang mga bagong pamantayan at aktibidad na naglalayong gawing pandaigdigang sentrong punto ang Europa para sa maaasahang Artificial Intelligence (AI). Ang kumbinasyon ng pangunahing sistemang naayon sa batas sa AI at isa pang Coordinated Plan kasama ang Member States ay titiyakin ang seguridad at mga pangunahing pribilehiyo ng mga indibidwal at organisasyon habang pinapalakas ang pagkuha, haka-haka, at pagsulong ng AI sa buong EU. Ang mga bagong prinsipyo sa Machinery ay magdaragdag sa pamamaraang ito sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga panuntunan sa seguridad upang palawakin ang tiwala ng mga kliyente sa bago, nababagong edad ng mga item.

Pundasyon

Sa loob ng mahabang panahon, ang Komisyon ay nakikipagtulungan at nagpapahusay sa pakikilahok sa AI sa buong EU upang suportahan ang kaseryosohan nito at magarantiya ang tiwala na nakasalalay sa mga pagpapahalaga sa EU.Kasunod ng pamamahagi ng European Strategy sa AI noong 2018 at pagkatapos ng malawak na pakikipanayam sa partner, ang High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (HLEG) ay lumikha ng Mga Alituntunin para sa Trustworthy AI noong 2019, at isang Assessment List para sa Trustworthy AI noong 2020. Sa pantay , ang unang Coordinated Plan sa AI ay ipinamahagi noong Disyembre 2018 bilang isang magkasanib na responsibilidad sa Member States.

Ang White Paper ng Komisyon sa AI, na ipinamahagi noong 2020, ay nagtakda ng isang makatwirang pananaw para sa AI sa Europa: isang kapaligiran ng kadakilaan at pagtitiwala, na inilalatag ang lahat para sa kasalukuyang panukala. Ang pampublikong payo sa White Paper sa AI ay nagdulot ng malayo at malawak na suporta mula sa buong mundo. Ang White Paper ay sinamahan ng isang 'Report on the wellbeing and responsibility ramifications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and advanced mechanics' na naghihinuha na ang kasalukuyang item security enactment ay naglalaman ng iba't ibang butas na dapat sana ay pinag-aralan, kapansin-pansin sa Directive sa Makinarya.